JAK WESPRZEĆ NASZYCH PODOPIECZNYCH 

Aby przekazać 1,5% swojego podatku organizacji pożytku publicznego, wystarczy wypełnić dwa odpowiednie pola w deklaracji podatkowej. Powinny się w nich znaleźć:

  • numer KRS organizacji (Hospicjum Jastrzębie KRS 0000012970)

 Podatnik może zaznaczyć w deklaracji, czy chce, aby jego dane zostały przekazane OPP, której przekazuje 1,5% swojego podatku. Jeżeli się zgodzi, to urząd skarbowy przekaże organizacji jego dane identyfikacyjne i wysokość kwoty.

Problemy z przekazaniem 1,5% podatku mogą mieć osoby nierozliczające się samodzielnie. Dotyczy to pracowników, za których deklarację wypełnia i składa pracodawca, oraz emerytów i rencistów, za których obowiązek rozliczenia wypełnia ZUS. Jeśli taka osoba chce mimo to przekazać część podatku na OPP, to musi sama wypełnić stosowny formularz i przesłać do odpowiedniego urzędu skarbowego.

INFORMACJA DLA EMERYTÓW/RENCISTÓW

            Jeśli masz zamiar przekazać 1,5% podatku na tą samą organizację co w roku ubiegłym, nie trzeba składać żadnych dokumentów, organizacja zostanie przepisana automatycznie z rozliczenia za rok poprzedni.

W przypadku zmiany organizacji pożytku publicznego, należy złożyć zeznanie podatkowe PIT-37 - POBIERZ (jeśli otrzymało się informację PIT-11A) lub złożyć druk PIT-OP - POBIERZ (jeśli otrzymało się PIT-40A).

Zarówno zeznanie podatkowe PIT-37, jak i druk PIT-OP można złożyć także w wersji elektronicznej, korzystając z usługi Twój e-PIT.

Wszystkie informacje dostępne są na stronie internetowej: www.podatki.gov.pl.