Dokonano podsumowania efektów zbiórki prowadzonej rokrocznie na rzecz Hospicjum Domowego w Jastrzębiu-Zdroju w kampanii Pola Nadziei na terenie naszego miasta. W tym roku Wolontariuszami było ponad 302 uczniów oraz nauczycieli  jastrzębskich szkół . Udało im się zebrać 21 775,00 zł złotych. Kwota ta zostanie w całości przeznaczona na statutową działalność Hospicjum. W szczególności na doposażenie w najpotrzebniejszy sprzęt medyczny oraz na zakup środków pielęgnacyjnych i higieny osobistej, tak potrzebnych do opieki nad chorymi.

Żonkilowe Pola Nadziei już od sześciu lat zakwitają wiosną na jastrzębskich zieleńcach.  Pomysł założenia żonkilowych pól narodził się w Edynburgu, a od 1998 roku  został rozpropagowany w Polsce przez Towarzystwo Przyjaciół Chorych Hospicjum im. św. Łazarza w Krakowie. Ten międzynarodowy znak nadziei  to symbol  akcji, której celem jest:

- szerzenie idei hospicyjnej wśród społeczeństwa

- pozyskanie funduszy na prowadzenie opieki nad osobami w terminalnym okresie choroby nowotworowej

- uwrażliwienie dzieci i młodzieży na potrzeby drugiego człowieka i niesienie pomocy.

Zarząd Hospicjum Domowego im. ks. Eugeniusza Dutkiewicza SAC przy parafii Św. Katarzyny w Jastrzębiu Zdroju składa serdeczne podziękowania wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób w tej akcji uczestniczyli, w szczególności:

- uczniom SP 1 i pani mgr Iwonie Pałasz

- uczniom SP 4 i pani mgr Irenie Łabuz

- uczniom SP 5 i pani mgr Agnieszce Doczekalskiej

- uczniom SP 9 i pani mgr Małgorzacie Całkiewicz

- uczniom SP 15 i pani mgr Renacie Janeckiej

- uczniom SP 17 i pani mgr Agnieszce Radomskiej

- uczniom SP 19 i pani mgr Elżbiecie Siwiec

- uczniom ZS nr 3 i panu mgr Piotrowi Jarosławskiemu

- uczniom ZS nr 4 i pani mgr  Renacie Kołodziejskiej

- uczniom ZS nr 5 i pani mgr Małgorzacie Kunaszyk

- uczniom ZS nr  8 i pani mgr Elżbiecie Roszczak

- uczniom ZS nr 11 i pani mgr Agnieszce Kaczmarskiej

- uczniom ZS nr 12 i Gimnazjum nr 3  oraz pani mgr Sylwii Piszczek

- uczniom ZSH i pani mgr Magdalenie Rutz-Brzostek

- uczniom ZSMS i pani mgr Urszuli Gowin

- uczniom Gimnazjum nr 11 i pani mgr Barbarze Cicheckiej.

Całą akcję w Jastrzębiu-Zdroju koordynowały z upoważnienia Hospicjum Elżbieta Siwiec i Lidia Trześniewska.

Podsumowanie zbiórki w dniu 22.04

W dniu 22.04.br przed 14 kościołami naszego miasta przeprowadzona została zbiórka pieniężna pt. Pola Nadziei W akcji udział wzięło 318 wolontariuszy. Byli to uczniowie z jastrzębskich szkół wraz z opiekunami. Zarząd Hospicjum serdecznie dziękuje wszystkim uczestnikom akcji Pola Nadziei za zaangażowanie jak również wszystkim ofiarodawcom.

Zebraliśmy 21.613,20 zł. Poniżej zdjęcia ze zbiórki.

 

Zbiórka - 22.04.2012

Wzorem lat ubiegłych  tak i w tym roku nasze Hospicjum  jest uczestnikiem Ogólnopolskiej Kampanii "Pola Nadziei" Częścią składową tej kampanii jest kwesta z której dochód przeznaczony jest na potrzeby hospicjum. Jest to akcja jednorazowa przeprowadzona na terenie naszego miasta. Uczestnikami zbiórki pieniężnej będą uczniowie - wolontariusze jastrzębskich szkół. Zbiórka przeprowadzona będzie w dniu 22.04.2012 (niedziela) przed kościołami do oznaczonych puszek, wolontariusze będą wyposażeni w identyfikatory imienne ze zdjęciem.  

Z góry serdecznie dziękujemy  za okazaną życzliwość i wspieranie naszych działań.

 

Inauguracja

W dniu 19.09.2011 r w Hospicjum Domowym w Jastrzębiu – Zdroju odbyła się inauguracja Akcji Pola Nadziei 2012, w której uczestniczyli przedstawiciele placówek oświatowych z terenu Jastrzębia- Zdroju.

Na spotkaniu które prowadziły Panie Elżbieta Siwiec i Lidia Trześniewska przedstawiony został plan pracy na 2012 rok i tak w dniu 06.10 br odbędzie się zakładanie nowych poletek żonkilowych jak również reaktywowanie już istniejących poprzez dosadzenie nowych cebulek. W przedszkolach przeprowadzony będzie projekt edukacyjny „Żonkilowy Dzień”.

Uczniowie szkół podstawowych będą brać udział w konkursie plastycznym pt „W poszu-kiwaniu nadziei” z elementem żonkila  zaś uczniowie szkół gimnazjalnych i młodzież starsza w konkursie fotograficznym i multimedialnym pt „W poszukiwaniu nadziei”.

W dniu 22.04.2012 r zaplanowano kwestę pod kościołami naszego miasta. Na przestrzeni całego roku będą prowadzone pogadanki przybliżające dzieciom i młodzieży ideę hospicyjną.

 Całością akcji Pola Nadziei 2012 kierować będą Panie Elżbieta Siwiec i Lidia Trześniewska

 

Pola Nadziei - sadzenie żonkili

W dniu 06 października uczniowie szkoły podstawowej nr 5 korzystając z pięknej pogody zasadzili żonkile wokół szkoły. Wiosną zakwitną jako symbol solidarności z chorymi na choroby nowotworowe. Przypomną nam o ludziach cierpiących i oczekujących naszej pomocy i opieki w trudnym okresie odchodzenia .

Pieniądze ze sprzedaży kwiatów trafią do Hospicjum Domowego w Jastrzębiu Zdroju. Sadzenie żonkili odbyło się po raz czwarty, a koordynatorem akcji była pani pedagog Joanna Łapińska Gruszczyk.

 

Ciąg dalszy... - sadzenie żonkili

Jak co roku jesienią uczniowie jastrzębskich szkół sadzą cebulki żonkili. Zarząd Hospicjum serdecznie dziękuje wszystkim uczestnikom akcji Pola Nadziei za zaangażowanie jak również wszystkim ofiarodawcom.

 

 

 

Tegoroczna akcja Pola Nadziei przeprowadzona została w dniu 10.04.br.

W akcji udział wzięło około 300 wolontariuszy, którymi byli uczniowie szkół naszego miasta. Zebraliśmy kwotę 18.232,19 zł. Nad całością akcji czuwały Panie Elżbieta Siwiec nauczycielka SP-19 i Lidia Trześniewska nauczycielka LO nr 3.

Chcieliśmy podziękować wszystkim ofiarodawcom i ludziom dobrej woli za wspieranie idei hospicyjnej w formie ofiary pieniężnej jak również dyrektorom placówek oświatowych i nauczycielom za zaangażowanie w szerzeniu idei opieki hospicyjnej wśród dzieci i młodzieży.

Podsumowanie przebiegu Akcji Pola Nadziei 2010/2011

Hospicjum Domowe im. ks.E.Dutkiewicza w Jastrzębiu Zdroju ul. Św. Katarzyny nr 1. Akcja przeprowadzona czwarty raz Trwa od września 2010 do 20 czerwca 2011 roku i obejmuje teren miasta i sąsiednich sołectw.

Jesienią odbyło się spotkanie organizacyjne z koordynatorami akcji z placówek oświatowych. Posadzono żonkile na nowych poletkach przy przedszkolach i szkołach oraz obok hospicjum. Zamówiono materiały promocyjne w drukarni. Rozpoczęto działalność edukacyjną społeczeństwa poprzez artykuły w lokalnej prasie,lokalnej telewizji i na platformie internetowej jasnet.

W okresie zimy opracowano regulaminy i przeprowadzono konkursy wśród uczniów:

  • Dla uczniów klas 1-3 szkoły podstawowej konkurs literacki, napisz baśń, której mottem będą słowa ,,Miej serce i patrzaj w serce''. Wpłynęło 27 prac.
  • Dla uczniów z klas 4 -6 szkoły podstawowej, napisz opowiadanie ilustrujące myśl ,,I w cięzkiej chorobie tkwi dobro, kiedy ciało słabnie silniej czuje się dusza''. Wpłynęło 28 prac.
  • Dla uczniów klas gimnazjalnych, napisz list do przyjaciela, którego mottem będą słowa ,,Piszę do ciebie list, bo już tak dawno nie widzieliśmy się w tym naszym codziennym patrzeniu na siebie.'' Wpłynęło 21 prac.
  • Dla uczniów klas gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych konkurs fotograficzny ,,W poszukiwaniu nadziei''. Wpłynęło 26 prac.
  • Dla uczniów klas gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych konkurs multimedialny ,, W poszukiwaniu nadziei''. Wpłynęło 14 prac.

W szkołach i przedszkolach odbyło się szereg prelekcji o tematyce hospicyjnej przeprowadzanych przez wolontariuszy, pedagogów szkolnych i koordynatorów akcji Pola Nadziei.

Zestawienie finansowe akcji:

Wynik Finansowy 23 084,55 zł
Koszty realizacji 1 142,00 zł
Liczba wolontariuszy 300 osób

Żródła pozyskiwania środków:

  • kwesta przykościelna  - 18 232,19 zł
  • Żonkilowy Dzień w przedszkolu - 3 000,23 zł
  • Zbór Zielonoświatkowców i Kosciół Wolnych Chrześcijan – 1 657 zł
  • puszka na stacji benzynowej BP – 193,11 zł

Współpraca z lokalnymi mediami układa się dobrze ale można jeszcze urozmaicić formy, które przełożą się na wynik finansowy. Najlepsze kontakty są z placówkami oświatowymi. W  tym roku dużym sukcesem była pogłębiona wspólpraca z przedszkolami.

Dnia 1-2 lipca w Krakowie odbyło się ogólnopolskie podsumowanie Akcji, w którym uczestniczyli nasi wolontariusze.