Działalność wolontariatu prowadzi do 
doświadczenia, że człowiek w pełni realizuje się 
wyłącznie wtedy, gdy kocha i daje siebie innym. 
Jan Paweł II

Działalność naszego hospicjum całkowicie oparta jest na wolontariacie. Nie posiadamy etatów, wszyscy posługujemy chorym bezinteresownie.

Zespół tworzą lekarze, pielęgniarki, ksiądz kapelan i wolontariusze niemedyczni. Wolontariusze niemedyczni to serce hospicjum. Są to ludzie nie mający wykształcenia medycznego, którzy zawsze są gotowi towarzyszyć i pomagać chorym oraz ich rodzinom. Ofiarowują to co mają najcenniejsze, gorące serce, szczery uśmiech, czas i zdolność słuchania.

Są w śród nich emeryci, ludzie czynni zawodowo, studenci oraz uczniowie szkół średnich. Wolontariusze podnoszą swoje umiejętności uczestnicząc, kursach, sesjach naukowych, szkoleniach, rekolekcjach.Mają do dyspozycji pomocną lekturę. 
Wolontariusze niemedyczni do chorych idą zawsze w towarzystwie wykwalifikowanych i doświadczonych pielęgniarek. Po tzw. stażu, gdy nabiorą doświadczenia chodzą do chorych sami zwłaszcza dla trwania przy chorym.

ZOSTAŃ WOLONTARIUSZEM!!!

Zespół hospicjum to ludzie otwarci na drugiego człowieka. Jeżeli czujesz, że możesz ofiarować drugiemu człowiekowi swój czas, ciepło i uśmiech to zapraszamy Cię do nas. 

W ramach wolontariatu hospicyjnego można znaleźć miejsce:

  • W zespole interdyscyplinarnym opiekującym się terminalnie chorym: pomoc w pielęgnacji chorych - w zależności od potrzeb: towarzyszenie, czynności pielęgnacyjne, sporządzanie posiłków, karmienie, sprzątanie, załatwianie spraw urzędowych, wspólna modlitwa, modlitwa za chorego, umacniająca obecność. Wsparcie rodzin, towarzyszenie, pomoc w pielęgnacji, wsparcie psychiczne w przeżywaniu trudnego okresu odchodzenia bliskiej osoby, opieka nad dziećmi, umacniająca obecność.
  • W pozyskiwaniu środków: udział w kwestach, pomoc w organizowaniu imprez.


Wolontariuszem hospicjum posługującym przy chorych może zostać tylko osoba pełnoletnia. 

Wolontariuszem akcyjnym może być osoba pełnoletnia lub nieletnia za zgodą rodziców.